Råd och handledning                          Tillbaka

.. kalkputsa och kalkmåla  ... 

... är de ursprungliga, och rätta metoderna, om man har ett äldre putsat eller reverterat hus. Metoden har låga materialkostnader, men är relativt arbetsdryg. 

Tänk efter före. Fasaden är antagligen gammal. Huset har nog stått i 60 - 80 år innan det nu börjar bli akut att göra något. Det är ett mycket gott betyg åt gamla metoder och gamla material. 

Har man använt annat än kalkfärg (plast-, cement-, silikatbaserade färger) - då är det kört. Likaså om lagningar gjorts med cementbaserat bruk (de måste huggas bort och ersättas). Men har den gamla putsen bara blivit vädernött och sliten - då har du tur - den går att återställa i ursprungligt skick. Tänk på att äldre bebyggelse har ett högt kulturhistoriskt värde som vinner på att bevaras i ursprungligt skick.

Rätt utförd ger kalkputs och kalkfärg tillbaka ditt hus det ursprungliga utseendet och funktionen - en vindtät och estetiskt tilltalande fasad. Kalkputs låter huset andas och släpper ut fukt. Kalkputs är aningen "plastisk" och kan "följa med" mindre rörelser (revertering på trästomme) utan att spricka. 

Kalkputsning ger ett mycket bra resultat med lång livslängd och låga underhållskostnader och har bestående värde. Kalkputsade fasader är billigare  - och lättare - att renovera eller bättra på, än cementputsade.

Undvik dyra misstag - låt mig se ditt hus och ge dig råd innan du startar.

Maila mig på:  mailto:torgny.bergstrom@telia.com  

Ringer gör du på 036-12 15 73. Ibland svarar jag även på 070-291 19 05

Såhär kan det se ut:

Slätputs

        

Före. Den mer än 80 år gamla putsen bubblar sig och släpper i stora sjok. Putsen ska rivas. Teglet tvättas, trasiga tegel ersätas,  infästningar kontrolleras och kompletteras. 4000(!) nya spikar på denna sidan.  Trävirket skrapas, dränks med linolja/terpentin, grundmålas och färdigstryks minst 2ggr.

    

Slätputsen före påläggning av spritputsen (puts med stenmaterial som ger den ojämna ytan) Spritputsen pålagd och målad med kalkfärg (släckt kalk i vatten). Fem strykningar med gradvis tjockare färg.

Att bygga upp en fris ..

    

På tjärpappsklädd regel fäster/spikar man fast teglet som blir grundformen för frisen. ..Komplettera med rätbrädor/glidbanor för profilmallen

   

Teglet grundputsas med tunt bruk, som tränger in i alla sprickor  När grundputsen torkat och börjat karbonatisera läggs fastare puts på i flera lager som får torka mellan påslagen

   

Mellan påslagen skrapar man av överflödigt bruk med profilmallen Nästan klart, ser det ut såhär

Eftersom puts suger upp vatten, måste man täcka utskjutande detaljer med regnavledande plåtar

Utsmyckningar

     

Efter rivning och tvättning av putsen kontrolleras uppbyggnaden av utsmyckningarna .... .... trasiga tegel och rostade spikar byts ut

     

Efter grundning med tunt bruk bygger man upp den form man vill   ... ha genom flera påslag, som får torka mellan omgångarna.

     

När bruket "satt sig" skrapas överflödigt bruk bort mot profilmallen ... ... och så småningom växer den färdiga formen fram

     

Stöden klara. Klart! Med spritputs och kalkmålning.

       Vad är livslängden för en kalkputsad fasad?

Låt oss titta på Björkstigen 14. Byggt, putsat och kalkmålat 1920. 

På 50-, 60-talet, gissningsvis, ser man av lagningar mm att man reparerat skadade detaljer. Främst på den västra och södra sidan - de som är mest utsatta för väder och vind. I första hand är det nederdelar av putsen vid fönstren samt vid (läckande?) stuprör. I samband med lagningarna måste man också ha målat om huset med kalkfärg (släckt kalk + pigment i vatten).

1982 (mer än 60 år efter byggnationen) reparerade vi detaljer, främst fönsterkarmar, samt en del större "släppor" på söder- o västersidan och målade med kalkfärg (3-4 strykningar). Större delen av putsen var då helt OK.

2004 var det tydligt att man var tvungen att göra om hela putsningen. Stycken hade ramlat ner, stora partier "bubblade sig och hotade att ramla ner. Kände man på putsen kunde man lätt smula sönder den med fingrarna. Större delen av kalken i putsen var förbrukad av väder och vind och det hade inte räckt med att reparera fasaden fläckvis.

Större delen av orginalputsen hade då suttit uppe i över 80 år. Reparerats fläckvis och målats minst 2 gånger. Reparationerna från 1982 (22 år gamla) satt hårt och bra och hade hållit målningen bra och var svåra att hugga ner.

Av detta kan jag från egen erfarenhet säga att kalkputsade och kalkmålade fasader:

 

Fler bilder.

Tillbaka

Uppdaterad: 20070129 

merabilder.htm