Tillbaka

The Carrot-Stick-Statement

-Fullständigt osannolikt, sa produktionschefen. Absolut otroligt, osant, omöjligt, fantastiskt! Med dessa ord klippte han det blågula bandet till den nybyggda produktionsbyggnaden.

Whip and Flog Inc. invigde 58760 nya kvadratmeter produktionsyta som skulle stampa fram piskor i en allt högre, och redan osannolik, takt.

Efterfrågan var enorm. Och ökade! Varje dag dök det upp nya och hittills okända kunder. Kundgrupper som man aldrig funderat på tidigare.

Allt hade sin upprinnelse i den gamla devisen att alla arbetade bättre om de drevs med morot och piska. Under de föregående 30 åren hade morötterna - bonusarna och optionerna, alltså - exploderat. Ökningen hade varit exempellös i den västerländska ekonomins historia. I en del företag stod ”morotsutbetalningarna” för mer än 85 procent av företagens kostnader.

Det var då - mitt i optionsboomens allt ystrare champagnegallopp - som ett forskningssamarbete mellan Handelshögskolan, Näringslivets Etiknämnd och Lagrådet kommit med sin mycket kontroversiella, mycket diskuterade, men så småningom fullt accepterade, rapport!

Rapporten fastslog helt kort, följande:

Antalet morötter måste stå i direkt proportion till antalet piskor. Eller, egentligen, antal piskslag. Var finns piskan?

All lag, arbetsrätten och bolagslagen inbegripen, gick ju tillbaka på urgamla samhälleliga värderingar. Längst bak skymtade man Bibeln med sina levnadsregler. Romersk rätt var det stensatta fundamentet till all västerländsk rättsuppfattning. Luther, Calvin och tvåtusensjuhundranittioåtta andra religionstänkare, filosofer, kungar, kejsare, profeter och lagstiftare hade sedan fullbordat bygget.

Det fanns - sa utredningen - ingen annan slutsats att dra än ”..proportionalitet mellan incitament och sanktion”. Eller på ren svenska, som AMS uttryckte det, ”..antalet morötter måste motsvara antalet piskslag!”.

Den meningen var grunden till Whip and Flog Inc.’s otroliga framgång. Det fanns, på en större koncern i el- och industrirobotbranchen, en chefsperson som skulle ta emot 768 miljoner slag. I försäkringsbranschen fanns en ”piskutdelningskuld” på 1,7 milliarder. I ett enstaka bolag!

Märkligt nog påverkade inte de nyinförda piskningarna produktiviteten, eller vinsterna, ett enda dugg. I hast initierad forskning visade att ”morötterna”, bonusarna, historiskt inte heller lett till någon mätbar effekt på produktivitet eller vinst.

Morötterna/bonusarna orsakade, enligt rapporten: ”...enbart intern värmeutveckling som i vissa fall lett till överhettning och ibland brand i dammiga sammanträdesrum.” Osannolikt nog fortsatte VD:arna att begära osedligt höga bonusar. Fast man visste att det renderade dem lika många piskslag.

Den enda förklaring man kunde hitta - det var en naturvetare, etolog, som la fram den så småningom accepterade teorin - var att bonusarna av VD:arna uppfattades som påfågeltuppen uppfattade sina stjärtfjädrar.

Störst fjädrar var bäst! Skit samma om räven tog en lättare om man hade mycket fjädrar att släpa på!

T von Tratt

Carroteringmotivationsexplanatör

© Torgny Bergström

Tillbaka