Tillbaka

Golfströmmen ändrar riktning

-Läget är myyckeeet, myyyyckeet aaaalvarligt, sa talaren. Inom några år kan landet vara obeboeligt. Mindre orter i Lappland kommer att drabbas först, sen kommer det att drabba allt längre söderut. Den verkliga katastrofen blir när Stockholm och Göteborg drabbas.

-Har den verkligen vänt, frågade en åhörare i det alvarligt lyssnande auditoriet, vad kommer att ske med landet?

-Folk kommer att fly sina hem, fortsatte talaren, grönskade dalar och landskap kommer att läggas för fäfot, växa igen och bli ödemark. Arbetslösheten kommer att nå astronomiska höjder, företag kommer att lämna landet. Företagsledare och politiker måste sänka sina pensioner och lärkorna minska i antal. Goodbye, birdie nam nam!

-Tar du inte i nu, sa vetenskapsrådets preses.

-Icke, responderade talaren. Det kan knappast vara värre! Kort sagt: Katastrof! Recession! Nedgång! Inflation!! Detta är slutet för vårt fosterland. Med Sverige ur tiden! Inget heidenstamskt längtans hem på jorden, inte!

Bara julesnön kommer att falla över landet. Som kommer att frysa in allt mer i den eviga recessionens förlamande ismantel. Ismanteln som kommer att smyga sig runt oss. Ismanteln som suger den sista gnuttan av värme och liv ur oss!

-Julklappar! Ha! Glöm det! exklamerade talaren med ordentligt magstöd..

-Men något måste väl ändå kunna göras åt saken, tyckte en yngre professorsperson.

-Skulle möjligen då kunna vara sänkta greenfee:er, då, muttrade talaren halvhögt, letandes i hjärnans innersta gömslen, eller obligatorisk undervisning på högstadiet. Efter förintelseinformationen, då naturligtvis.

-Men, invände den yngre professorspersonen, är dina siffror verkligen riktiga. Finns det inget som kan vara feltolkat?

-Nix, replikerade talaren, materialet är entydigt. Lämnar ingen öppning åt någon tvivel. Det är mycket varmare, billigare och trevligare att spela i Spanien, på Kanarieholmarna, på Mallis. Till och med Sydafrika slår oss. Dessutom är vinet billigare.

Medlemsantalen i svenska klubbar sjunker som en sten. Champagneförbrukningen efter hole-in-one går mot noll. Golfare vänder svenska banor ryggen. Nu duger bara Sant Andrew och fashionabla irländska banor. Det värsta är att pengarna går tillsammans med golfarna.

-Greenkeeparna, greengödslarna, greenklipparna blir utan jobb och handlar inte i affärn längre. Affärn kommer att lägga ner! Greenklippningsmaskinsfabrikerna kommer att slå igen. Tranås dör!

-Mina herrar, vi måste se sanningen i vitögat! Golfströmmen har faktiskt vänt!

Nationalekonomiska vetenskapsrådet vandrade ut ur sin ekboaserade sammanträdeslokal. Sänkta axlar, begrundande golfspelandets extrema betydelse för det öppna landskapet, livets uppkomst och upprätthållande. I Universum och i Norden

Vid pennan

T von Tratt

Golfexportatörsexploatörsprofitör

© Torgny Bergström

 

Tillbaka