Tillbaka

Monopol är bra för den egna plånboken. Om man själv har monopolet vill säga.

När oljan blev dyr, blev det allt lönsammare att elda med ved. Alla gjorde det. Värmeverk. Kommuner. Husägare (jo, jag med, innan jag satte in värmepump). Massaindustrin gjorde det också. Eldade med ved.

Men de ville inte ha någon konkurens om virket och lobbade tillsammans med facket (som alltid) om en lag som krävde att alla virkeslass skulle mätas och registreras. Förbud vågade man inte kräva, men man ville göra det besvärligt för alla som inte ville sälja till massafabrikerna.

I tidskriften Skogen kunde man då läsa detta kåseri.

Himlaveden

Vår Herre vred sina händer bekymrat, slog ordförandeklubban i bordet och sade:

-Obligatorisk volymmätning! Inte en pinne får lämna Paradiset innan den är kuberad och registrerad!

-Hrrmmmmmm, sa Sankte Per fundersamt, blir det inte ganska krångligt det?

-Spelar ingen roll, sa Vår Herre. Vi måste. Sen oljepriserna gick upp har uppköpare från helvetet fullkomligt vänt upp och ner på Paradiset för att få fram ved till skärselden.

-Fan har börjat klaga över att temperaturen gått ner. Det finns ingen annan lösning, säger han, än att gå över till ved, fortsatte Vår Herre.

-Alternativt skulle han kunna använda fler kniptänger men det går inte att få fram fler, säger han. Åtminstone inte innan industrin har ställt om sej.

-Så det blir ved, slutade Vår Herre resignerat.

-Men, protesterade Sankte Per, hur ska det gå med vår dokumentproduktion? Den har ju också ved som råvara. Allt kan ju inte få gå åt helvete!!

Här grep ärkeängeln Gabriel in i diskussionen.

-Vår Herre har rätt. Obligatorisk volymmätning av all ved som huggs och säljs i Paradiset är lösningen! För tillfället vet vi bara att Fan köper ved åt helvete, men inte hur mycket.

-Precis, sade Vår Herre. Ska vi kunna styra ordentligt i paradiset så måste vi ha ordentlig koll på situationen.

-Det kanske inte är så farligt som vi tror. Men - det kan ju förstås bli värre. Bättre förekomma än förekommas. Obligatorisk volymmätning är ju redan ordentligt genomutredd.

-Ja men, bröt Sankte Per in igen, vi har ju "Himlaträdsprojektet". Några forskare i Paradiset tror att man ska kunna få fram träd som växer upp i himlen.

-Visserligen, visserligen, sade Vår Herre otåligt, samtidigt som han med vänsterhanden knäppte på ett lågtryck vid Brittiska öarna.

-Visserligen har vi det projektet, men det vore ju ett brott mot min världsordning. Ni vet ju att inga träd får växa upp i himlen.

-Men nog vore det frestande, alltid, slutade Vår Herre, sträckte sej efter utredningen om "Obligatorisk volymmätning", lät det snöstorma i Svealand, samtidigt som en vårvind gick fram över fjällkedjan.

och Lundström

© Torgny Bergström

Tillbaka