Tillbaka

Jobbvårdslag?

En Jobbvårdslag, föreslog en debattör i Ring P1. Tar man bort ett jobb, ska man ersätta det med ett annat jobb.

Ungefär som Skogsvårdslagen.

Hugger du ner din skog, kräver skogsvårdslagen att du ska plantera ny skog efter dig. Skogen är en nationaltillgång. Nationen - Sverige - kräver plantering av dig som skogsägare.

Faktiskt en tanke med bärkraft.

Arbetsplatserna är ju också en nationaltillgång som bör skötas och förvaltas så att de ger avkastning - dvs löner. Annars blir det ju inget att köpa prylar för - skit samma hur billigt de produceras i Polen, Ukraina, eller Taiwan.

Segt kommer det att bli innan tanken slår igenom. Skogsvårdslagen kom som en reaktion på den närmast ursinniga exploateringen av Sveriges skogar, som drog igång på mitten av artonhundratalet. Den motarbetades länge. Många var de debatter där den utmålades som helt onödig och skadlig för landet. Under tiden hann handelshus i Göteborg bli rika, Norrland fattigare och vi fick ett nytt ord.

Baggböleri!

1856 var första förslaget till en Skogsvårdslag uppe i Riksdagen. I mitten av 1870-talet togs den nästan som lag. Men inte förän 1903 blev den lag.

Idag är den självklar!

"Jobbvårdslag", smaka på ordet. Nog har det väl en viss makt över tanken!

Vårda jobben! Skänk inte bort dem för några bonusmiljoner till en VD som bara ser till sin lön.

Köp svenskt!, sa man på 1900-talet. Varför har vi glömt det?

== © Torgny Bergström ==

Tillbaka