... och sen då?? Efter målgången!

Tillbaka

Tillbaka

Av en händelse lyssnade jag på skolminister Björkris som intervjuades i P1 en lördag.

Hans älsklingsord var tveklöst "Målkonflikt". Allt var ”Målkonflikter”. Hans verklighet var proppad med ”Målkonflikter”. 

Han måste uppenbarligen ha haft ett mål. Flera stycken, till och med. Med konflikter, och tveksamheter (han är ju liberal) om vilket han ville använda. Eller hur nå dit! Vad vet jag? 

Är det drömmen att äntligen gå i mål och kunna slappna av, som gör skolfolk (inklusive ministrar) så besatta av ordet "Mål". Eller har de insett att de aldrig kommer fram till sitt Shang-gri-la (Sans gri La??)? 

Är det inte så att på andra sidan målet gapar en bottenlös avgrund. Vad ska man göra när man nått målet?? Sitta kvar där? Gå tillbaka, ta ny sats och göra om anloppet likt en höjdhoppare eller nån annan sissyfossisk självplågare. 

Det är faktiskt så enkelt att man aldrig ska nå sitt mål. För att inte tala om att nå flera mål samtidigt!

Det är vägen som är målet. För att citera några - nu levande, eller döda - poeter och författare:

 • ”Det var inte målet jag ville, det var striden ....." (Fritt efter Mäster Strindberg).

 •  "I nattomhöljda tider, mot ett mål fördöljt i fjärran ..." (Tegner, eller nån)

 • "Vad rätt du tänkt, fast det var fel, kan ej av tiden härjas...." (Runeberg?/Alfredsson)

 • "Dåren som fäste på skummet sin blick, vatten, blott vatten på läpparne fick..."

 • "I did it my way ..." (Paul Anka/Frank Sinatra)

Björkris:es negativt laddade målkonflikt måste väl vara motsatsen till "Måluppfyllelse" Måluppfyllelse är ju, i alla fall, ett positivt ord?

”Målkonflikt” måste ju innebära att man inte vet vad man vill. Eller inte vet vilket mål man ska bege sig till. I värsta fall undviker man sina mål och siktar mitt emellan. 

Vilket gör att man aldrig kommer att uppnå sina mål. Tycker man ändå att man har kommit fram, måste det betyda att målen inte fanns. Eftersom man inte nådde sitt uppsatta mål. 

V.S.B.

Utökade mål ska vi bara inte tala om! Möjligen kan man tala om breddade mål. Vilket då skulle kunna leda oss till att mål kan vara antingen punktformiga och höga, eller breda, jättebreda och låga. 

Låga och breda, mål av tvivelaktig vandel. Något som man absolut inte bör stå för. Kämpa för, eller uppnå.

Men om nu målet finns? Bäst är då, naturligtvis, att spränga sitt hjärta på den sista metern, ramla över mållinjen och tvärdö! Vilket skulle det lösa alla problem med obalanserade pensionssystem, fyrtiotalistköttberg och överblivna finansministrar.

 • Måååååluuuuppfyyyylelseeee!
 • A-mål, B-mål, C-mål (osv ända till Å-mål)
 • Ökad måluppfyllelse!
 • Utökad måluppfyllelse!
 • Icke utan beröm uppnådd måluppfyllelse
 • Strävansmål
 • Uppfyllelsemål
 • Mellanmål
 • Skrov-Mål
 • Mål-Tid
 • Målgång
 • Målsnöre
 • Extrem måluppfyllelse
 • Icke utan besvär uppnådd måluppfyllelse

©Torgny Bergström

Målanalysatör av 451:sta graden