Tillbaka

Nya skogsordlistan

Biofysik                     Cinematophysics         

Se Tarzan.

Pikhacka                   Taunt-hoe

Viktigt politiskt redskap. Finns i utförande för höger- respektive vänsterhänta, samt för tvåhandsfattning (s k liberal fattning).

Plantering i               Planting in turn-soil

omvänd torva

Resultatet av jordbrukspolitiken 1955. Torvan, dvs mindre torp och gårdar vändes upp-och-ner samt planterades på undersidan med gran. Jfr "Utbo".

Skogsogräs                Forest Weeds

Hindrande vegetation vid skogsföryngring. Som hindrande vegetation räknas allt utom gran och tall. I vissa fall räknas även tall till "hindrande vegetation".

Korridorgallring         Lobby thining

Ny rationell metod för skogavverkning i utvecklingsbar skog praktiserad av många avverkningsföretag. Tio meter breda gator tas upp i beståndet. Mellan gatorna lämnas en fem meter bred skogsremsa. Jfr ”kulisshuggning” och ”Potemkin”. Mycket lönsam metod som ger högt netto.

Fickning                    Pocketing

Vanlig metod att få sin vilja igenom. En större eller mindre mängd guld införes innanför kläderna på personer i strategisk ställning. Vanligast förekommande utomlands, men har på senare tid även kommit till oss. Jfr. ”Pensionsavtal” eller ”Skandia”.

Allemansrätt              The blueberry statement

Vem som helsts rätt att stoppa allt som tänkas kan om man istället kan plocka blåbär.

Utbo                           Out-habitant (Fr. clochard)

Skogsägare som ställt om posten till sin stadsvåning.

Åbo                            Small river habitant

Skogsägare som inte ställt om posten till sin stadsvåning.

Restskog                    Rest forest

Det som inte nåddes av avverkningsmaskinen, dvs resten.

Utvecklingsbar skog Fold-out forest

Avklädd (lövskog alltså), lätt ekivok skog, för mittuppslag i naturpornografiska verk.

Krongallring              Crown-cleaning

 Thinning, devaluation

Åtgärd som förr var ägnad att stärka utvalda valutor. Ger stor effekt på en massa industrier. Jfr ”devalvering”.

Galringsreaktion       Thinning-conservatism

Händelser i det fast telefonnätet, ibland även det mobila nätet, efter vissa uttalanden i något av landets televisonsprogram.

T von Tratt,  VokabulärTransfomatör

© Torgny Bergström

Tillbaka