Tillbaka

 Nya skogsordlistan 2.

Urskog eng.                Rolex-forest.

Skog för vilken - enligt SNF, miljöfolk etc - klockan är slagen. Se även Masurbjörk och Moraklocka, samt, för mer detaljerad beskrivning, Hemingway, Ernst, "Klockan klämtar för dej" och "Över floden in bland träden".

Skogspolitisk debatt                  eng. Union quarrel.

Populärt sätt att hålla ansiktsfärg och adrenalinhalt på infarktnivå hos ordföranden och medlemmar i Skogsägarföreningar samt Lantbrukarnas Riksförbund.

Optimal omloppstid                    eng. Unbelivebel age.

Den mest givande åldern hos ett träd som ska fällas. 0. är omvänt proportionell mot räntan på skogsindustrins utstående lån, graden av konjunkturens överhettning och direkt proportionell mot skogsföretagens likviditet.

Förtidsavverkningskostnad       eng. Early time logging cost.

För tidig avverkning kan leda till att det tar hus i helsike och att eventuella likvider förverkas till staten. Frågan om vem som ska ha eventuella likvider om staten avverkar för tidigt har dock inte lösts. Se även Friställning och AMS.

Väghållningsavgift                      eng. Toll.

Den avgift som enskild person eller företag har att erlägga till vägsamfällighet. Avgiften för den smala väg som till himla bär, kallas dock kyrkoskatt och debiteras delvis på skattsedeln.

Normalskogsbruk                       eng. Forestry in accordance with I don't know what.

Ett i verkligheten fullkomligt onormalt skogsbruk, enbart förekommande på papper och datamodeller hos teoretiker och byråkrater.

Neutral intäkt                             eng. Oro negro.

Någon betalar dej svarta pengar. Se även uttrycket Per extra kontant eller Julgran.

Neutral kostnad                          eng. Handshake.

Någon vill ha betalt för julgranen. Betala med en burk honung.

Kulturkostnad                            eng. Regeneration cost.

120 miljoner om året till Operan.

För Sveriges Standardiseringskommission För Uttryck Använda Inom Det Privata Skogsbruket, Bolagskogsbruket, Kyrkans skogar, Domänverk, Televerk, Postverk och Halsfluss (SSFUÄIDPSBKDTPOH).

T von Tratt, Standardisatörskommissionär

© Torgny Bergström

Tillbaka