Tillbaka

.. och Ordet var Makt

Förläningar

har alltid varit maktens verktyg för att för att köpa sig lojala medlöpare. I intressegemenskap ger man varandra gyllene dunkar i ryggen. Köper tystnad genom att se till att den som vet har för mycket att förlora på att vara rak och öppen. Eller kan tjäna mycket på att vara brottsligt lojal.

Vi ser det dagligen. Väldigt mycket just nu. Närheten till valet gör att partistrateger och journalister rakar i dyngan för att se vad man kan hitta. 

Just nu kan vi läsa och höra om hur ”trogna” centerpartister belönats med toppjobb i Systembolagsstyrelsen, Jordbruksverket, Arbetarskyddsstyrelsen, diplomattjänster mm mm. Konsekvenserna för dessa organisationer har i en del fall varit förödande. Förutom att förläningarna kostat otroligt mycket pengar (i form av löner och pensioner!) har det gått ut över effektivitet, moral och trivsel i drabbade organisationerna. 

Ibland frågar man sig vad det är för skillnad på detta och den korruptions- och mutkultur som man anklagar andra, sydligare länder för.

Själv har jag gjort en case-study. På nära håll har jag kunnat följa hur en ”förläning” till en fd departementsanställd halvpolitisk tjänsteman raserat en bra organisation och kostat skattebetalarna - dig och mig - mycket mer pengar än vad du ens kan föreställa dig.

Min uppfattning under studien var då, och är fortfarande, att alla inblandade måste ta sitt ansvar för att komma tillrätta med missförhållanden. Det gäller i politiken, såväl som på din arbetsplats. 

På alla nivåer kan man påverka sina medmänniskor att ta ställning genom att diskutera missförhållanden och dra fram underligheter i ljuset. I ett öppet samhälle, där öppen debatt och demokrati får råda och stimuleras, kan man styra åt rätt håll.

Efter samtal med fackklubbarna på företaget skrev jag följande råd/essä, riktat till fackklubbarna.

 

 

Opinionsbildning

I tidningen läste jag om opinionsbildningen stora betydelse och roll. Ord och tankar har en enorm kraft och makt. Bibeln, till exempel, har under de senaste tvåtusen åren (och fyratusen år före det) nästan helt styrt människors liv, handlande och tankar. Åtminstone i vår del av Världen. ("I begynnelsen var ordet. Och ordet var makt!") Koranen, bibelns halvbror, styr sedan fjortonhundra år i sin del av världen.

Ordet, möten, radion (de illegala sändarna), stenciler och predikningar förde Solidaritet till makten i Polen. Ordet, senast förmedlat av Internet, sänkte Sovjetstaten. Kina är förskräckt och låter bara vissa personer använda Internet. Under massiv övervakning. Naturligtvis.

Från de konflikter och de känslor som rörs upp när "fel" åsikt tillåts komma fram, kan man dra slutsatser om dynamiten (dynamiken) i ord och åsikter. Vi ser det dagligen i livet, pressen, TV:en. Själv har jag på nära håll upplevt det som barn i en journalistfamilj. Vid ett antal tillfällen skrev (mest sk kulturskribenter) "fel" åsikter i Tidningen. Det utlöste alltid krismöten och alvarliga överläggningar i redaktionsledningen där min far satt med. Ofta kom han hem från dessa som ett åskmoln. Det ringdes mycket. Sena, alvarliga och långa telefonsamtal.

Hotet från öppenheten

Öppenhet och samarbete har i alla tider varit despoters och totalitära systems största och värsta mardröm. Att ha en kopieringsmaskin var landsförräderi och brott mot staten i de forna öststaterna.

Jag tror att det är på samma sätt i ert företag. Det fria ordet, öppen information, öppen diskussion och flöde av idéer är det som kan bryta upp en ineffektiv och förstelnad ledning. Ni har internett:et och telefon där ni snabbt kan sprida er information och föra debatt.

Jag tycker att det var ett mycket bra initiativ av SACO-klubben att ta kontakt med VD:n för att prata med honom. Klubbens brev är nu spritt till medlemmarna. Sedan ett par dar har även Ledarna det. Frågan är om inte SIF också bör få det. Ni måste verka som lobbyister och opinionsbildare

Påverka! The lobbyist list.

Henrik Westander - Svenska Freds och proffslobbyist - intervjuas idag i DN. Ganska intressant!

Han har ett antal råd till den som vill påverka. Jag sätter kommentarer för ert företag inom parentes:

1. Gör en kampanjplan med konkreta mål. (Ny, trovärdig, effektiv, fungerande företagsLEDNING)

2. VAR ÖPPEN. (Lova aldrig att inte föra något vidare. Svara undvikande: Jag ska tänka på saken, eller Jag ska vara försiktig med det)

3. Argumentera från ett allmänintresse. (företaget ska bli ett bra företag att arbeta i som säljer fler produkter med högre lönsamhet)

4. Samarbeta med andra intressegrupper (SIF, Ledarna, Skogs. Ni har samma grundläggande intresse; lönsamhet och bra arbetsförhållanden)

5. Anpassa argumentationen till motpartens värderingar. (Lönsamhet. Sätt pris på trivsel och engagemang)

6. Låt intressegemenskap styra vid kontaktskapandet. (Min fiendes fiende är min vän! Machiavelli, Bibeln???)

7. Sänd regelbunden information till nyckelpersoner. (Styrelsen, andra facken, allmänhet)

8. Ge positiv respons. (Ta upp idéer, från företagsledning och styrelse, omforma dem och skriv om dem så att de blir bra)

9. Skriv förslag till motioner. (Förslag till ny personalpolicy, strukturplan ur vår synpunkt, så att det finns mer än ett förslag att diskutera!)

10. Bjud in er själva till möten. (Ni sitter ju med i styrelsen, men ni ska kanske bjuda in er till t ex regionchefsmötena!)

11. Skriv utkast till skriftliga frågor. (Formulera viktiga frågor som ni lägger fram till styrelsen)

12. Få fler parter att delta i debatter. (Engagera SIF, Ledarna och Skogs att adjungera sig till regionchefsmöten)

13. Lämna välformulerade förslag.

14. Skriv debattartiklar åt andra. (Vem? SACO? ??)

15 Föreslå hearingar.

16. Uppvakta ministern. (Bra förslag! Vem är det förresten! Någon som känner någon politiker på lokal eller riksplan som ni kan prata med?)

17. Kontakta departementets handläggare. (Ni måste skaffa er kontakter i departementet!)

18. Begär att få ut allmänna handlingar. (Alla myndigheter måste föra diarium och lämna ut "allmän handling". Jag kan kolla!)

19. Påverka utredningar. (Om styrelsen ger någon i uppdrag att utreda någon fråga, ska SACO/CF be att få bli adjungerade)

20. Skriv utkast till motioner. (Skulle väl vara ny organisation i sånt fall!)

21. Påverka via media. (Kan inte underskattas. Ta upp positiva saker, men blanda alltid in lite av det ni tycker är viktigt. Skriv artiklar eller insändare med lokal anknytning om företaget till det lokala bladet. Ju lokalare desto bättre Tidningar är alltid glada för "gratis text". Tema kan var hur viktigt skogsbruket är för bygden och utan er inget skogsbruk.)

Blanda in lite av det ni vill ha in (bättre ledning, friare arbetssätt). Men bara lite. Ta upp det positiva för bygden som det skulle innebära. Kom ihåg! Lokala journalister över 30 skriver alltid det du säger eller det de sett!)

22. Skriv debattartiklar.

23. Skriv insändare.

24. Gör en lista över intresserade journalister.

25. Förmedla nyheter till journalister. (De blir glada och kommer att komma ihåg dig. Det är jobbigt att själv göra nyheterna)

26. Skapa nyheter. (Sätt er ner och fundera vad vanliga människor inte vet om er, ert jobb, ert företag och skogsbruk. Gör sedan en nyhet på detta. Med er vinkel!)

27. Organisera kampanjer.

Lite blandade karameller. Men, grundtanken, sätt på dig allmänhetens eller lokalpolitikerns kläder och tänk som hon/hon ett tag. Fundera över vad den personen kan tänkas vilja ha och servera det. Gratis! Och utan ansträngning för dem! De kommer att nappa som en hungrig gädda om våren. Bli deras sekreterare och handgångne.

Målet är väl klart!

En bättre ledning. Ny anda i företaget!

När det ringer folk till mig och undra hur man fixar intyg och exporterar till Danmark utan att företagsledningen får nys om det, då är det något som är fel! Inte på den som vill sälja, utan på ......

Tyvärr måste ni nog vara medvetna om att det kommer att innebära sk "strukturåtgärder", men de kommer att komma ändå, senast vid midsommar, om inte redan efter nyår.

Hur man än vrider på det, måste de producerande enheterna dels få ett bättre kapacitetsutnyttjande, dels antagligen bli större och kanske även rationellare.

Dessutom måste ni sälja mer. Efterfrågan finns. Ni får bli den Nya Skogsvårdsorganisationen, med de ursprungliga idéerna från 1901 års lag! Då fixar ni det!

Detta måste ni diskutera och ha planer för, så att ni kan komma med alternativ att lägga fram i kommande förhandlingar.

Frågan är om inte er viktigaste "målgrupp" just nu är styrelsen (minus ordföranden, en gammal man som aldrig lagt sig i och som nu sitter väldigt still i båten, ert företaget betalar ju t ex hans privata resor till Kina). Kanske även de tjänstemän som sitter på de departement som har med statlig företagsamhet att göra!

Hur kontaktar man dem? Läcker man till dem! I sånt fall hur. Fundera lite!

Det bästa vore om man kan ordna en kontakt så att man kan förse dem med material, idéer och synpunkter utan att det kommer fram vem det kommer ifrån.

Prata med lokala politiker om betydelsen av den sysselsättningen som företaget ger lokalt. Ge en vink om att det inte fungerar så bra för tillfället och fråga vad hon/han kan göra. Går frågan via de lokala partihierarkierna upp till riksdagen finns det ingen tjänsteman i departementen som kan lägga locket på.

Till sist: Lycka till!

© Torgny Bergström

Tillbaka