Offentlig finansiering

Tillbaka

Tillbaka

Ökad avgiftsfinansiering/självfinansiering är ju tidens lösen. Varför ska staten tillhandahålla tjänster gratis???!!!!

Avgiftsfinansieringen ska inte enbart rikta sej mot allmänheten, anser jag. Självklart bör man även rikta den mot statligt anställda.

Tjänster och nödvändigheter som man som anställd inte kan vara utan, är då de lönsammaste och lämpligaste sakerna att avgiftsbelägga.

Här måste jag göra en liten parentes.

Undertecknad hade en gång ansvaret för en utställningsanläggning i Kolmårdens djurpark. I nämnda utställningsanläggning förefanns en st toalett.

För att bekosta städningen av nämnda toalett, i förut nämnda utställningsanläggning, installerades vid byggnationen en sk myntautomat på dörren till nämnda toalettanläggning.

På en sommar inbringade nämnda myntautomat inte mindre än 3 233 blanka enkronor. Nästa års intäkter förväntas att kraftigt överstiga det beloppet.

Slut på parentesen.

Den intelligente byråkraten har naturligtvis redan anat var jag vill komma.

Staten bör, naturligtvis, med det snaraste införa myntautomater på alla toaletter på statliga arbetsplatser. Inklusive handikapptoaletterna (risk för obehörig användning!! Även ohandikappade personer kan ju ta sig in på en handikapptoalett.).

Lämplig avgift torde vara ca 10 kr. Tänk vilken lättnad att få komma in, och vilken inflation det kan komma att bli!

Men. Ett avgiftssystem utan kontrollsystem är dömt att misslyckas. Därför bör kontrollanter anställas. Lämpliga bolag finnes över hela landet.

Kontrollant skall: -Två gånger per dag kontrollera att anställd icke pinkat på sej, eller obehörigen använt rosenrabatten.

Kontrollerad person som befinnes ha kissat på sej debiteras kontrollavgift med 100 kr.

Obehörig användning av rosenrabatter, eller liknande, debiteras 150 kr samt förlust av byxorna.

Potta på tjänsterummet debiteras 50 kr i kontrollavgift samt beslag av nämnda kärl.

Ovan nämnda förslag borde kunna leda till att städning av statens lokaler kan helfinansieras av avgifterna.

För optimalt genomslag av reformen torde man även behöva justera flexramarna/arbetstiderna. Detta för att förhindra att anställd genom planlagt/d arbetsschema/stämpling (mot staten! ) obehörigen använder egen toalett. Före resp. efter arbetstiden.

Dessutom tillskapas permanenta arbetstillfällen som kontrollanter.

Detta helt oräknat anställningsökningen i toalettdörrs-myntautomats-tillverknings-industrin.

Tillsyn och administration av ovan nämnda system anförtros med tillförsikt till Överstyrelsen.

Med benen i kors.

Torgny X:et Bergström

PS

Överstyrelsen tar hand om allt som inte kan sorteras in under vanliga verk som Skolverket, Lantbruksverket, Högskoleverket mfl., dvs. saker som helt enkelt blivit över .....