Tillbaka

Svensson & Jonsson optimerar

-Nu har det väl blitt totalt knas och kortsläckning i den här jäkla räknedosan, sa kamrern på Svensson & Jonsson Såg och Hyvleri AB.

-Lägg ... ner ena ... såglinjen, stavade sej kamrern fram på den grönskimrande bildskärmen.

-Säg upp oljekontraktet med Preem ... elda ... iställetmed... sågspånbakar och massaved. Vid ytterligare oljeprishöjningar, elda ... även... bräder. . . av ...lägre ... kvalitet än OS, läste jag över axeln på kamrern.

-Nä nu djä.. ., kved kamrern, vi som just byggt ut sågen. Chefen skulle sparka ner mej i sjön om jag gjorde som datorn säger.

Orsaken till kamrerns kvidande var att han just höll på att räkna ut hur Svensson och Jonsson Såg och Hyvleri AB skulle optimera sin framtida verksamhet.

Genom kontakter med den högre skogsforskningen hade kamrern lyckats komma över ett optimeringsprogram som Världsbanken ursprungligen totat ihop för att kunna ta reda på vem man skulle neka lån.

Kontakter med ett lokalt dataföretag hade lett fram till att han fått låna deras dator över söndagen.

I fortsättningen skulle varenda flisa användas på bästa sätt. Sågverket skulle utnyttjas till 110 procent. Hur? Det skulle datorn räkna fram.

-Såga tunnare bräder, fortsatte datorn att flimra, vidareförädla... till plastimiterad... panel ... träbätar ... och vedkorgar ...

-Å sånt offrar man sin fritid på, fräste kamrern, en obegåvad plåtlåda utan känsloliv och med ett absurt sinne för humor.

-Det kan ju ligga något bakom, sa jag, använd tangentbordet och fråga!

-VARF. . . var tusan sitter Ö-et - där ... Ö R knappade kamrern in med pekfingret

Vi väntade spänt.

-Pris bestäms av tillgång och efterfrågan, flimrade bildskärmen fram.

-Minskar produktionen .... behöver ni ... mindre råvara. Då behöver ... ni inte ligga ... på knä framför . . . hemansägare Fröjd och ... böna och be ... att få köpa en liten ... rotpost ... för 375 kr kubikmetern.

-Hemmansägare Fröjd ... kommer då istället ... att ligga ... på knä ... framför er ... och be att . . , fä sälja ... leveransvirke ... för 199,93 kr kubikmetern.

Era kunder ... kommer att stå i kö framför er ... och böna om att ... få köpa . . . Ni kan då höja ... era priser.

Er vinst kommer att stiga med 198 257, 21 kr per år. . . Inberäknat är då ... en energibesparing ... på 21 973,67 kr per är som ni gör... på att elda bakar ... istället för att ... sälja dem till cellulosaindustrin ... och sen köpa olja.

Pris bestäms av ... tillgång och efterfrågan.

Slut.

Tysta och slagna av logiken i datorns svar stod kamrern och jag och begrundade vad vi sett.

-Det ligger något i det, trots allt, sa kamrern till sist och tog sej åt hakan.

-Det var en attan att vara exakt, sa kamrern synbarligen imponerad, sista ett-öringen hade den med. Det du!

och Lundström

© Torgny Bergström

Tillbaka