Tillbaka

von Tratt höjer skogstillväxten med 600%

-Senare tiders forskning, började v Tratt sin föreläsning, har visat att skogen tillväxer sina 75 miljoner skogskubikmeter under enbart 2 månader av årets tolv.

Närmare bestämt från slutet av maj till slutet av juli.

-Jag menar, fortsatte Tratt, att här gäller det att se till att de övriga 10 månaderna producerar lika mycket virke.

Enligt mina beräkningar skulle vi då kunna avverka 450 miljoner kubikmeter årligen. Härigenom skulle vi bli närmast oslagbara i världen i intensivistiskt skogsbruk.

-Men, avbröt en åhörare, kan detta ske utan problem?

-Naturligtvis inte, responderade von Tratt. Enär skogarna i så fall skulle komma att tillväxa sex gånger snabbare skulle våra kartor och planer snabbt bli inaktuella.

Kartverket planerar därför en intensivutgivning av nya kartor och flygbilder. Flygvapnet kommer att engageras helt och hållet för att årligen fotografera landet.

För Organisationen, gick Tratt på, innebär det att verksamheten med Den Översiktliga Skogsinventeringen måste sexdubblas under de närmaste åren. Det kommer bland annat att innebära att intagningarna till skogsinstituten måste minst tredubblas.

-När kan vi få nytta av den ökade tillväxten? frågade en annan.

-Enligt mitt sätt att se det, sa Tratt, borde man redan för ett par decennier sedan ha insett möjligheten till de ökade avverkningarna och redan då kraftig ökat sina uttag.

Några företag har ju också varit inne på de vägarna men fullföljde inte sin satsning.

Jag anser, avrundade von Tratt, att man senast nu ska sätta till alla klutar för att öka avverkningarna. Det om något bör vara en bra press på forskarna att lösa problemet med att få skogen att växa under de övriga 10 månaderna av året.

Von Tratt

Extraktör av första graden

 

© Torgny Bergström

 

Tillbaka