Vägen till helvetet

är stensatt med goda föresatser, sägs det.

Goda idéer är det sällan brist på.

I dagens funktionella organisationer tar det löpande arbetet den mesta tiden. Det är svårt att få tid till att prova nya idéer.

Nödvändiga förändringar hinns inte med.

Att nyanställa är för dyrt, eller för riskabelt.

Låt istället mej, torgny.se, driva ditt projekt. torgny.se jobbar koncentrerat, effektivt, har "nya ögon" för verksamheten, inga lokala bindningar och sitter inte i möten hela tiden!

Jag har erfarenhet från privata, statliga och internationella organisationer. Hur de fungerar. Deras språk och rutiner.

torgny.bergstrom@telia.com

Tillbaka

(projektindex.htm) 20081016