Praktisk fröplantage-erfarenhet.

Jag har - förutom den bokliga bildning man kan skaffa sig om skogsfröplantager och skogsfröer - handgripligen deltagit i, och själv utfört, alla moment i fröanskaffningskedjan från utredningar, över ympning till färdigförpackat frö. 

I regn, snö, solsken och vid skrivbord. 

Jag känner fallgroparna och genvägarna.

Jag skulle vilja påstå att det är färre än 5 personer i Sverige, nu levande, som har samma heltäckande, praktiska, grundläggande/omfattande erfarenheter/kunskaper om "processen" skogsfröproduktion som jag.

Jag klarar av/kan ge råd om: 

 • Utredningar, strategier 
 • Ympning
 • Skötsel/ogräsbekämpning
 • Beskärning
 • Inventeringar (inklusive "arkivforskning")
 • Gallringar
 • Betesgång
 • Svampangrepp
 • Insektsangrepp
 • Konventering av gammalt material till användbara kartor
 • Jag kan vara er samtalspartner vid era kontakter med forskning och myndigheter

Jag har sett vad som fungerar och vad som lyckas!

Tillbaka

torgny.bergstrom@telia.com, eller ring 036-12 15 73

plantager.htm                       20081016