Pappa Skogsstyrelsen föreskriver att det ska vara både han- och honblommning samt tillräcklig pollenproduktion i skogsfröplantagen för att man ska få registrera, plocka och sälja frö och plantor från den.

Normalt anser man att 20 kg pollen/hektar räcker.

När når man den nivån?

torgny.se gör inventeringar som ger dig svaret.

Såhär kan en rapport se ut:

Tillbaka

====================================================================

Polleninventering T 177

Löp-    Klon-                  Rad   Nu    V-        Diam.   Kondi-    Antal       Poll.       Snitt-     Poll        Snitt-        Poll           Snitt-     MM

num    nummer            i Plt    mm     strec    BRH      tion         pollen     ställn     längd    ställn.    längd       ställn.      längd             hanblom

mer                                              r i         k          mm                         grenar     gren 1    mm        gren 2    mm           gren 3      mm             mor/ymp

                                                     raden               1998                                                                                                                                           

1           S01X4500         17       5          S          119        3               22             65           29           49           41              40              29           37063

2           S01W2018        17       15        V         107        2               18             4             15           13           14              5                20           2052

3           S22K7710378  17       25        N         110        2               19             15           16           4              12              3                12          2052

4           S01W3155        17       35        O         145        3               5               10           15           8              20              20              35          1683

5           S01W3211        17       45        S          92          2               25             2             8             35           31              33              26           16325

6           S01S3257          17       55        V          80          2               21             6             15           40           26              4                30           8750

7           S01W6019        17       65        N         118        2               23             5             28           49           25              27              24           15433

8           S01S3256          17       75        O         75           2                 0               0             0             0              0                0                0             0

9           DÖD                   17       85        S                                                                                                                                                                 0

10         S01S3261          17       96        V          118       2               24             75           25           101         30              28              30           45960

11         S01W3020        32       5          N         145        3               15             205         25           95           26              47              30           45025

12         S22K7610298  32       15        O          120        3               15             69           25           101         30              62              28           32455

13         S22K7610428  32       25        S            88         2               4               2             25           1              20              3                32           221

14         S01W6003        32       35        V          125       2               22             45           23           16           21              30              20            14454

15         S01W2053        32       45        N         125       3               22             85           32           80           26              60              35            50600

16         S01S3256          32       55        O         105       2               0               0             0             0              0                0                0                 0

17         S01X4300         32       66        S            92        2               22             43           21           23           20              6                20            10875

18         S01W2071        32       75        V          118       2               15             1             12           9              15              45              18           4785

19         S22K7610402  32       85        N         122       2               15             5             10           7              20              10              20            1950

20         S01S3256          32       95        O         110       3               20             1             20           7              20              1                10            1133

 

                                                                                                                                                                                                                                 290817

                                                                                                                                                                                                                                   

Total längd pollen

290817

 

Antal taxerade levande ympar

19

 

Antal levande ympar i plt

5020

Total pollenproduktion, kg

215,14

Areal, Ha

17,8

 

 

 

 

 

 

Kg pollen per ha

12,1

Lagom??

 

pollen.htm                       20080219