Torun Bergström

c/o Björkén

Saturnusvägen 18

141 33 Huddinge

 

 

0730-210 204

 

torun81@hotmail.com

 

 

Torun Bergström,

Biomedicins analytiker och biokemist

 

Hitta lätt

CV på svenska

CV in english

Master thesis, text (The effect of BLX-1002 on AMPK and PI3K)

Master thesis, OH-bilder

 

 

 

Tillbaka till torgny.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du behöver ha Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa dokumenten.

 

Här presenterar jag min master thesis hur ett nytt läkemedel påverkar insulinproduktionen hos diabetessjuka. BMC i Uppsala 2007.

Vem är jag!

Jag är en 25-årig tjej som ursprungligen kommer från Jönköping, men som också har bott i Uppsala och Stockholm. I Uppsala läste jag Naturvetarprogrammet på Uppsala Universitet och det avslutande examensarbetet gjorde jag i Stockholm på KI SÖS (Karolinska institutet på Södersjukhuset). Detta ledde fram till en Filosofie Magisterexamen i kemi, där mina huvudämnen är biokemi och genetik. I min examen ingår också kurser i analytisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi, allmän kemi, engelska och fysiologi.

Mitt examensarbete på KI SÖS handlade om hur ett blivande diabetesläkemedel (BLX-1002) påverkar aktiviteten hos två signal enzymer (AMP-aktiverat protein kinas och fosfoinositid-3-kinas). De metoder jag använde mig av var ELISA, kvantitativ Western blot och cellodling.

Resultaten från mitt examensarbete visar att BLX-1002 aktiverar både AMP-aktiverat protein kinas och fosfoinositid-3-kinas. I båda fallen är aktiveringen temporär och följs av en inhibering. Trots att både AMP-aktiverat protein kinas och fosfoinositid-3-kinas inhiberar glukosinducerad insulinsekretion verkar de vara nödvändiga för BLX-1002 inducerad i

/torun/index.htm  Uppdaterad: 2010810

nsulinsekretion. När de båda enzymen inhiberades påverkade inte BLX-1002 insulinsekretionen. För att förstå och konfirmera dessa slutsatser krävs upprepade försök och kompletterande studier.

Innan jag gjorde mitt examensarbete gjorde jag sju veckors forskningspraktik på Biotage AB Biosystems i Uppsala. Där fick jag pröva på ett antal uppgifter som alla var kopplade till pyrosequencing-metoden och deras nya programvara för att mäta graden CpG-metylering med hjälp av denna metod. Jag fick göra ett antal olika testkörningar med Pyromaskinen. Resultaten skulle bland annat användas till utveckling och presentation av den nya programvaran. Detta innebar att jag fick köra PCR, skapa ssDNA med hjälp av en specialprodukt från Biotage AB, förbereda ssDNA-proverna för körning på Pyromaskinen och till slut köra proverna i maskinen och sedan analysera resultaten i den nya programvaran. Jag tilläts jobba helt självständigt från första steget till det sista. Jag fick också testa/stressa programvaran för att hitta buggar som behövde fixas innan lanseringen.

Utöver de metoder som jag redan nämnts behärkar jag  också: elektrofores (SDS-PAGE, pI-elektrofores och DNA-agaroselektrofores), spektofotometri, bakterieodling, fager, dye terminator sequencing, biosensor, Northern blot, kromatografi (SEC, IEC och affinitetskromatografi), titrimetri m.fl.

Som person är jag positiv och pratglad, men också noggrann och strukturerad, målinriktad, ambitiös och flexibel. Jag är alltid mån om att göra ett så bra jobb som möjligt. Jag jobbar bra i grupp, men har även stor vana av självständigt arbete med mycket eget ansvar. Jag är nyfiken och vetgirig och har dessutom lätt för att lära mig nya saker, både teoretiskt och praktiskt och jag tar gärna egna initiativ om jag får. Mina analytiska och matematiska förmågor är goda och jag är väl tränad i skriftlig och muntlig framställning, på både svenska och engelska.